Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TINGAMEHOT48H.COM

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web Tingamehot48h.com, bạn đồng ý tuân theo và chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Tuổi tác

Bạn phải đủ 13 tuổi để sử dụng trang web này. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn cần có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

3. Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được đề cập trong tài liệu riêng của chúng tôi.

4. Sử Dụng Dịch Vụ

  • Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và tuân theo tất cả các quy định và luật pháp áp dụng.
  • Bạn cam kết không sử dụng trang web này để tạo hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nào, bao gồm nội dung đồi trụy, xúc phạm, bạo lực, hay vi phạm quyền của người khác.
  • Bạn đồng ý không can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc gây ra quá tải, sự cố hoặc thiệt hại cho hệ thống của chúng tôi.
  • Bạn không được sử dụng các phương tiện tự động hoặc các phần mềm tự động hóa để thu thập thông tin hoặc tạo tài khoản trái phép trên trang web.

5. Nội Dung

  • Chúng tôi cung cấp thông tin về game mới và giftcode giá trị như một dịch vụ cộng đồng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin này và không đảm bảo tính khả dụng của giftcode hoặc tựa game cụ thể nào.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung được tạo bởi người dùng trên diễn đàn hoặc bất kỳ nơi nào khác trên trang web.

6. Chấm Dứt Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này.

7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng.

8. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [Địa chỉ email liên hệ].